חזרה לקטגוריה
D

CALMA X B

Nurus

תא שקט אקוסטי ליחיד. מיועד לחללי עבודה פתוחים במטרה להעניק שקט מוחלט לאדם/אנשים הנמצא בתוכו. ניתן להתקין גלגלים על מנת להזיזו ממקום למקום.

תוסף נגישות