חזרה לקטגוריה
D

CALMA X G

Nurus

תא שקט אקוסטי ל6 אנשים. מיועד לחללי עבודה פתוחים במטרה להעניק שקט מוחלט לאדם/אנשים הנמצא בתוכו. ניתן להתקין גלגלים על מנת להזיזו ממקום למקום.

תוסף נגישות