TRAX

חברת סטארטאפ במרכז הארץ

פרוייקט שהמאפיין שלו היא במחיצות CUSTOM MADE בעיצוב צבעוני וייחודי.

ע"י המחיצות העובדים קיבלו מצד אחד פרטיות והרגשת סביבת עבודה אישית ומאידך שיתופיות וניצול נכון של החלל המשותף.

More Projects
דילוג לתוכן