חזרה לקטגוריה
D+

HUSHHYBRID

Hush Pods

תא שקט אקוסטי לאדם אחד לשיחות טלפון. מיועד לחללי עבודה פתוחים במטרה להעניק שקט מוחלט לאדם/אנשים הנמצא בתוכו. ניתן להתקין גלגלים על מנת להזיזו ממקום למקום.

תוסף נגישות