חזרה לקטגוריה
D

SPACE 3

Space It

מערכת הכוללת שולחנות עבודה ומחיצות בעובי 3 סמ' בינהם או עליהם. החציצה האקוסטית היא "חד קרומית" מבד או פרספקס, ללא מסגרת. החציצה נרתמת לשולחנות ויכולה לעמוד על הרצפה, לרחף מעל הרצפה או להיות מונחת על גבי השולחן להפרדה בין יושבים

תוסף נגישות