לכל הפרוייקטים

פרדינזון

אדריכל: גלי טרופ
צילום: גדי סיארה

הפרויקטים
שלנו

לכל הפרוייקטים
תוסף נגישות